Scholen 

Op onze scholen zijn alle kinderen en jongeren welkom, van 4 tot 20 jaar. Leren gaat niet altijd vanzelf en daarom werken er bij ons specialisten die getraind zijn in het ondersteunen van onze leerlingen. 

Wij zien het als onze uitdaging om de leerlingen, eventueel met behulp van geïntegreerde zorg, zo toe te rusten, dat zij maximaal kunnen deelnemen aan de samenleving. Iedereen telt mee! 

Voor iedere leerling die op één van onze scholen komt, wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) geschreven waarin staat wat het hoogst haalbare is. 
Ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom. Er wordt gekeken naar wat een leerling wél kan en dat geeft de leerling de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

Om alle leerlingen te kunnen ondersteunen in hun individuele wensen en behoeften, hebben wij zes scholen in de Kop van Noord-Holland. Hiernaast ziet u welke scholen onder onze stichting vallen. Klik op de naam van de school voor een nadere kennismaking.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT