Ouders

Een goede samenwerking tussen school en thuis draagt bij aan een plezierige schooltijd. Door goed samen te werken kun je het beste uit een kind halen. Ons uitgangspunt is dat school en ouder(s)/verzorger(s) partners zijn; we hebben immers een gezamenlijk belang: het kind. 

De school is verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat, de didactiek (het lesgeven), de klassenorganisatie, de onderwijsinhoud en de groepssamenstelling. Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). Om als partners te kunnen samenwerken is het van belang elkaars verantwoordelijkheden te erkennen en te respecteren.

Wat kunt u als ouders verwachten van onze scholen:

- Een open en optimaal toegankelijk schoolklimaat.
- Een veilig leerklimaat.
- Respectvolle omgang met u en uw kind.
- U wordt goed geïnformeerd over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind.
- U wordt betrokken bij belangrijke beslissingen.
- Samen overleg als daar behoefte aan is
- Goede nazorg.
- Een leerkracht die op de hoogte is van wat speelt rond hun kind, thuis en op school.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT