Organisatie stichting

Stichting Samenwerkingsschool wordt geleid door de bestuurder, de heer T. Jong. 

De raad van toezicht bewaakt het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen.

Het stafbureau is een kleine, flexibele organisatie die dienstverlenend is naar de gehele stichting. Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van personeel, financiën, ICT en facilitaire ondersteuning.

De schoolleiding berust bij een (locatie)directeur die voor meer dan één school verantwoordelijk kan zijn.

De scholen bespreken schoolspecifieke zaken met de medezeggenschapsraad (MR).

De bestuurder bespreekt het stichtingsbrede beleid met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT