Missie, visie en ambitie

Missie

Onze missie is kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden aan leerlingen die belemmeringen ondervinden in hun leer- en ontwikkelingsproces. Dit onderwijs wordt geboden door speciaal opgeleide leerkrachten. Zij bieden orthopedagogisch- en didactisch maatwerk in een veilig, respectvol en inspirerend leerklimaat. Dit leidt tot gepersonaliseerde onderwijstrajecten. Het resultaat van het onderwijs is passende en duurzame deelname aan onderwijs en samenleving.

Visie

Leerlingen zijn zeer welkom op onze scholen. De basis is heldere communicatie met ouders en leerlingen. Als gevolg daarvan worden afspraken gemaakt die leiden tot realisatie van onderwijs (-ondersteunings-) arrangementen. Het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen is hierbij leidend. Stichting Samenwerkingsschool  werkt samen in de keten van onderwijs, zorg, dagbesteding en arbeid. Medewerkers hebben specifieke competenties. Continuïteit in bedrijfsvoering leidt tot een stabiel leer- en leefklimaat voor alle betrokkenen bij de stichting

Ambitie

Onze ambitie is het voortdurend verbeteren van de eigen bijdrage aan de speciale zorg en onderwijs waar leerlingen en ouders recht op hebben.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT