Raad van toezicht

  • De raad van toezicht heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een bestuur op hoofdlijnen. Het strategisch beleid is uitgewerkt in termen van "ruimte voor eigen beleid binnen de hoofdlijnen van beleid".
  • De raad van toezicht tracht kaderstellend ruimte te bieden aan de bestuurder en de locatiedirecteuren om onderwijskundige en financiële plannen evenals die op het terrein van personeelsbeleid te ontwikkelen en implementeren.

Kernopdracht

De ontwikkeling van scholen tot betekenisvolle spelers in het veld van samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en zorginstellingen".

Leden

Voorzitter                         Dhr. C.H. Boelema Robertus       

Secretaris                        Mevr. C.A. van Eeten

Penningmeester              Dhr. W.F. Wienstroer 


Lid                                     Dhr. H.C.J. Bot
  

Lid                                      . . . . 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT