Onze partners

Stichting Samenwerkingsschool werkt nauw samen met externe partners op het gebied van zorg, onderwijs, dagbesteding en arbeid om leerlingen optimale begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden.

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland 
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband tussen PO (74 scholen voor basisonderwijs en 7 scholen voor speciaal (basis-)onderwijs) en VO (16 scholen voor regulier en speciaal voortgezet onderwijs). Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair en voortgezet onderwijs in de Kop van Noord-Holland.

MEE & de Wering
MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal.

Triversum
Help kinderen en jongeren met psychiatrische problemen

Jeugdhulp Gemeente Den Helder
De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. En ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

GGZ NHN
Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Parlan
Parlan staat voor kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders met vragen rondom opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden.

Lijn 5
Soms heb je even hulp nodig van anderen. Bijvoorbeeld omdat het thuis of op school niet zo goed gaat.

Opvoedpoli
Opvoeden is heel gewoon, maar niet altijd makkelijk. Als je vragen hebt die je niet in je gezin of met je omgeving kunt oplossen is het verstandig om hulp te vragen. Wij bieden hulp en behandeling en zoeken een behandelaar of gezinscoach die bij je past.

Koninklijke Visio
Onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor slechtziende of blinde leerlingen.

VierTaal Schagen

Passend onderwijs en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking (cluser 2)

OBD Noordwest
Het regionale onderwijsadviesbureau dat ook voor het samenwerkingsverband actief is. Onder meer op het gebied van diagnostiek, ondersteuningsteams OTG / CTO en inhoudelijke en administratieve coördinatie.

Praktijkonderwijs
Het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs is een samenwerkingsverband van ruim 160 praktijkscholen. We zetten ons in voor de belangen van het praktijkonderwijs en werken met elkaar aan onderwijskwaliteit en innovatie.

UWV
Informatie over de organisatie en de dienstverlening, gerangschikt naar algemene gegevens en informatie voor werkgevers en verzekerden.

Gemeente Den Helder

Jeugd en onderwijs

GGZ Noord Holland Noord
Specialistische Geestelijke Gezondheids Zorg

GGD Hollands Noorden
GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland.

Brijderstichting
Specialist in verslavingszorg.

Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling)

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring, kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of om iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Bel met Veilig Thuis op 0800 - 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

Raad voor de Kinderbescherming
Kinderen hebben recht op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling. De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor kinderen die in de knel zitten. Bij kindermishandeling of verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding, adoptie of strafzaken tegen kinderen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT