Ambulante begeleiding

Onze scholen hebben een waardevolle positie binnen het onderwijs. Niet alleen in het verzorgen van onderwijs, maar ook als bron van expertise.

Wij bieden onze specifieke deskundigheid ook aan aan het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Een van onze deskundigen gaat naar de school waar de hulpvraag vandaan komt om de leerling individueel te begeleiden en om de leerling, de leerkracht en/of de ouders oplossingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning te bieden. Daarbij wordt een passend advies gevormd hoe verder te gaan.

Het doel is meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de leerling te krijgen en in de manier waarop hiermee om kan worden gegaan.

De ambulante begeleiders van de stichting werken vraaggericht, zijn flexibel inzetbaar, hebben aandacht voor de complexiteit van de situatie en bezitten specifieke kennis, expertise en deskundigheid.Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT