GMR

Een bestuur met meerdere scholen heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit een ouder en een personeelslid van elke school.

De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, over onderwerpen die van belang zijn voor alle of voor een meerderheid van de scholen van de stichting.

De GMR heeft op diverse terreinen advies- en/of instemmingsrecht. Er wordt kritisch gekeken naar het beleid dat gevoerd wordt met als doel het functioneren van de stichting te optimaliseren.

Leden

Voorzitter:  Har Schouten                    docent De Pijler
Secretaris:  Antoinette Nienkemper     docent De Meerpaal
Lid:             Margreet Hanse                docent Het Linie College
Lid:             Sharon Schilder                docent Kompas Den Helder

Om haar werk goed te kunnen doen, heeft de GMR regelmatig contact met de bestuurder. Er zijn ongeveer vijf GMR-vergaderingen per jaar en twee keer per jaar is er een bijeenkomst met de raad van toezicht.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT