Partners

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een samenwerkingsverband van 74 scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen aan. Samen zorgen zij voor een dekkend netwerk voor het primair onderwijs in de Kop van Noord Holland.

MEE & de Wering
MEE & de Wering maakt meedoen mogelijk en helpt iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft de regie over hun eigen leven te versterken. Hierbij gaan wij uit van uw mogelijkheden en uw vraag staat hierbij centraal.

Triversum
Help kinderen en jongeren met psychiatrische problemen

Jeugdhulp Gemeente Den Helder
De gemeente is verantwoordelijk voor jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. En ook voor de geestelijke gezondheidszorg en de zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar.

GGZ NHN
Centrum voor kinderen en jeugd psychiatrie.

Parlan
Parlan staat voor kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders met vragen rondom opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden.

Lijn 5
Soms heb je even hulp nodig van anderen. Bijvoorbeeld omdat het thuis of op school niet zo goed gaat.

Opvoedpoli
Opvoeden is heel gewoon, maar niet altijd makkelijk. Als je vragen hebt die je niet in je gezin of met je omgeving kunt oplossen is het verstandig om hulp te vragen. Wij bieden hulp en behandeling en zoeken een behandelaar of gezinscoach die bij je past.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl