Schooldirecteuren

De schooldirecteuren hebben de leiding over een school. Zij hebben zo weinig mogelijk lesgevende taken zodat zij zich optimaal kunnen richten op de ontwikkeling van hun team en de school. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om personeelsbeleid, beheerstaken - zoals budgetbewaking en correspondentie -, onderwijskundige zaken - zoals de ontwikkeling van een schoolplan en de jaarplanning -, en organisatorische zaken.

De directeuren zijn:

De Pijler  M. Parasingh
Linie College D. Schotman 
De Meerpaal R. van Zonnelveld
Kompasschool Den Helder N. Angevare
Kompasschool Texel T. Conijn

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl