Organisatie stichting

In 2012 is Stichting Samenwerkingsschool overgegaan naar een raad van toezichtmodel. Dit betekent dat de stichting wordt bestuurd door een bestuur en dat een raad van toezicht toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de scholen. 

De bestuurder is de heer T. Jong, hij stuurt de scholen en het stafbureau aan. 

De leiding van een school berust bij een (locatie)directeur, die integraal verantwoordelijk is. Het is mogelijk dat een directeur voor meer dan een school verantwoordelijk is. 

Het stafbureau is een kleine, flexibele organisatie die dienstverlenend is naar de gehele organisatie. Naast het secretariaat beschikt het stafbureau over eigen deskundigheid op het gebied van personeel, financiën, ICT en facilitaire ondersteuning.

De scholen bespreken schoolspecifieke zaken met de medezeggenschapsraad (MR). De bestuurder bespreekt het stichtingsbrede beleid met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl