Organisatie

 
Welkom bij Stichting Samenwerkingsschool Den Helder

Wij zijn de toonaangevende organisatie in Den Helder op het gebied van speciaal onderwijs voor jongeren van 4-20 jaar met complexe orthopedagogische en didactische ondersteuningsvragen.

Stichting Samenwerkingsschool biedt speciaal basis onderwijs op de Kompasschool Den Helder en de Kompasschool op Texel, speciaal onderwijs op de Meerpaal, voortgezet speciaal onderwijs op het Linie College en praktijkonderwijs op de Pijler in Den Helder. Wij bieden kinderen en jongeren met speciale onderwijsbehoeften goed onderwijs met passende zorg en/of ambulante begeleiding waardoor zij de best mogelijke kans van slagen hebben om te functioneren in de maatschappij.

 

Zorg op maat 

Stichting Samenwerkingsschool biedt een combinatie van onderwijs en zorg samen met vaste externe partners aan. Door materiaal aan te passen en zorg op maat te bieden, bijvoorbeeld door extra professionele handen, therapie of verzorging in de klas, ontstaat een veilig en respectvol klimaat waarin beperking of zorgbehoefte zonder meer geaccepteerd worden.
Klik op het plaatje rechts voor uitleg.

Ontwikkelingsperspectief

Er wordt gekeken naar wat een leerling wél kan en dat geeft de leerling de kans om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Wat mogelijk is staat beschreven in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) dat voor iedere leerling wordt geschreven.
Het onderwijs wordt aangeboden door leerkrachten die geschoold en ervaren zijn in het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Ook leerlingen met een zeer beperkt ontwikkelingsperspectief zijn welkom bij ons op school. Leerlingen zijn in staat onderwijs te volgen met behulp van de door ons geboden mogelijkheden van aanvullende geïntegreerde zorg.

Expertise

Onze scholen hebben een waardevolle positie voor het onderwijs. Niet alleen in het verzorgen van onderwijs, maar ook als bron van expertise.


Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving
Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl