Dyslectie

dyslectieDyslectie, oftewel dyslexie, is een Grieks woord en betekent vrij     vertaald “beperkt met woorden”. Het duidt op problemen met het lezen   van woorden wat in sommige gevallen ook wel woordblindheid genoemd wordt. Er bestaat veel onduidelijkheid over dyslectie. Vaak voelen deze groep mensen zich onbegrepen in de maatschappij. Met deze informatieve website hopen we meer duidelijkheid te creëren voor zowel mensen die dyslectisch zijn als voor mensen zonder deze problemen en zodoende de afstand tot elkaar te verkleinen in het dagelijks leven.

Oorzaak van dyslectie

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat dyslectie een neurologische oorzaak heeft. De aandoening werd “ontdekt” aan het eind van de 19e eeuw. Bij dyslexie zijn de hersenen niet goed in staat om bepaalde informatie, zowel visuele als auditieve informatie, te interpreteren en te verwerken. De oorzaak van dyslectie kan het gevolg zijn van een hersenbeschadiging of een ontwikkelingsstoornis. Bij een hersenbeschadiging, denk bijvoorbeeld aan een ongeval of beroerte, spreken we van verworven dyslexie.

Dyslectie veroorzaakt door een ontwikkelingsstoornis noemen we ontwikkelingsdyslexie. De diagnose bij ontwikkelingsdyslectie mag alleen gesteld worden door een psycholoog, arts of orthopedagoog en er mag geen sprake zijn van een psychische stoornis waardoor de achterstand is ontstaan. Ook andere zaken moeten worden uitgesloten voordat de diagnose gesteld mag worden. Hierbij kunt u denken aan slecht onderwijs op de basisschool waarbij de achterstand niet weggewerkt kan worden door bijlessen. 

Kenmerken dyslectie

De kenmerken en symptomen van dyslectie zijn bij ieder kind verschillend. Ook de leeftijd speelt een rol mee. Problemen die op jonge leeftijd meespelen hoeven op latere leeftijd geen probleem meer te zijn. Op zeer jonge leeftijd is het vaak moeilijk om in te schatten of het kind te maken heeft met dyslexie. De eerste symptomen van dyslectie zijn vaak pas te herkennen als het kind 2,5 jaar oud is. De spraakproductie neemt toe waarbij ook de grammaticakennis van het kind langzaam wordt ontwikkeld. Vaak duurt het bij kinderen met dyslectie langer om zichzelf een goede woordenschat aan te leren. Leeftijdsgenoten zonder deze stoornis zijn vaak al veel verder met hun woordenschat en grammaticale kennis.

Gedurende de schoolperiode

Gedurende de eerste jaren dat het kind naar school gaat valt het de leerkrachten op dat de kinderen moeite hebben met lezen en taal. Hierbij valt op dat de kinderen al snel een achterstand ontwikkelen. De problemen doen zich meestal niet voor bij de sprekende taal, waar kinderen die dyslectisch zijn normaal op niveau kunnen communiceren. Waar de kinderen met dyslexie wel moeite mee hebben is om het verband te leggen tussen gesproken taal en gedrukte letters. Hierdoor kunnen ze moeite hebben om bij het spellen de woorden op de juiste manier uit te spreken.

kenmerken dyslectie 
De eerste symptomen van dyslectie worden op school vaak voor het eerst herkend.

Symptomen dyslectie volwassenen

Het goede nieuws is dat kinderen op latere leeftijd veel van de kenmerken van dyslectie kunnen overwinnen. Vaak komt dit door de intensieve begeleiding die ze als kind hebben gehad, maar het kan ook gebeuren dat ze er in feite “overheen groeien”. Toch blijven er altijd problemen bestaan op het gebied van lezen en schrijven. Dyslexie is niet te genezen, maar gelukkig zijn er meerdere manieren waarop er beter met de stoornis om kan worden gegaan. Als laatste zetten we alle kenmerken van dyslectie nog even op een rijtje.

Dyslectie kenmerken op een rijtje:

- Moeite met lezen, schrijven en/of spellen
- Kan verward raken door letters, woorden, volgordes
- Moeite om gedachten onder woorden te brengen
- Makkelijk afgeleid
- Bovengemiddelde intelligentie
- Weinig zelfvertrouwen
- Visualiserend
- Creatief

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl