Dyscalculie

Dyscalculie lijkt op de lees- en schrijfproblemen waar mensen met dyslectie mee te maken hebben. Alleen is bij dyscalculie de taal niet het probleem, maar juist het rekenen. Net als bij dyslexie is dyscalculie ook een Grieks woord en betekent het letterlijk vertaald: “slecht kunnen rekenen”. Het resultaat is problemen met het leren en toepassen van kennis met betrekking tot rekenen en wiskunde. Een gewone achterstand of kwalitatief slecht onderwijs mag niet de oorzaak zijn van de problemen met rekenen. De achterstand kan daarbij ook niet verholpen worden door extra bijlessen voor rekenen. Veel Nederlandse basisscholen voldoen niet aan de kwaliteitseisen met betrekking tot rekenen. Uit een onderzoek van 2008 blijkt dat bijna een kwart van alle Nederlandse basisscholen onvoldoende kwaliteit biedt met betrekking tot rekenen. Verwar een gewone rekenachterstand daarom niet met dyscalculie.

dyscalculie
Dyscalculie betekent letterlijk: slecht kunnen rekenen.

Overlapping met dyslexie

De diagnose voor dyscalculie mag daarom ook alleen gesteld worden door een BIG-geregistreerde arts, orthopedagoog of psycholoog om eventuele andere oorzaken van de rekenachterstand uit te sluiten. Dyscalculie komt bijna net zo vaak voor als dyslectie in Nederland. Ongeveer 2% van alle Nederlandse kinderen is dyscalculisch. Dyscalculie is een neurologische stoornis en er lijkt daardoor sprake te zijn van een samenhang tussen mensen met dyslectie en dyscalculie. Overeenkomsten met dyspraxie zijn ook niet uitgesloten. Ook kinderen die dyscalculisch zijn hebben te maken met een erfelijkheidsfactor. Daarnaast overlappen de problemen in de hersengebieden bij mensen die dyslectisch en dyscalculisch zijn elkaar.

Kenmerken dyscalculie

De kenmerken van kinderen met deze stoornis worden vaak pas op de basisschool herkend. Met rekenen kunnen de kinderen moeilijk meekomen met de aangeboden rekenlessen. Getallen worden moeilijk aangeleerd, getallen kunnen worden overgeslagen en vaak missen de kinderen het inzicht dat nodig is voor het oplossen van complexe sommen. Zelfs minder complexe rekensommen worden op de vingers opgeteld. De kinderen lijken vaak traag te werk te gaan bij het maken van rekenopdrachten, maar ze missen het inzicht om tot de juiste oplossing te komen. Vaak ontwikkelen kinderen die dyscalculisch zijn een afkeer tegenover rekenen.

Positieve benadering

Als leerkracht en ouder is het belangrijk om het kind niet negatief te benaderen. Zij kunnen er niets aan doen. Kinderen met dyscalculie hebben goede persoonlijke begeleiding nodig bij het functioneren op school. Een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders is daarbij van belang. Beter omgaan met rekenen en inzicht krijgen in complexere rekensommen is dan mogelijk, alhoewel er altijd een achterstand en problemen met leren rekenen zal blijven bestaan. Zorg voor de juiste aanmoediging. Schuif het probleem niet alleen af op het kind, maar geef positieve feedback en kom samen tot de juiste oplossing voor leren omgaan met dyscalculie.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl